FOGO

Agregáty Fogo sú poprednou značkou na trhu s elektrocentrálami. V priebehu rokov sme vyvinuli širokú škálu spoľahlivých výrobkov,
ktorých konštrukcia a výroba zohľadňuje národné a medzinárodné štandardy, a vysoká kvalita a spoľahlivosť je potvrdená početnými certifikátmi.
Firma sa aktívne zapája do predaja a marketingu, zúčastňuje sa veľtrhov a konferencií. Naše produkty a spoločnosť boli a sú stále častejšie vybraní
a odmenení. Vysoká kvalita produkcie je dosiahnutá vďaka kontinuálnej investícií. Vyvíjame strojový park, automatizujeme výrobu, budujeme ďalšie objekty. Aktívne využívame fondy EÚ, ktoré podporujú intenzívny rozvoj firmy.

 

www.fogo-slovakia.sk

jcrop-preview